MENÜ

Hidasi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

Alapítványunk neve: Hidasi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány
Székhelye: 7696, Hidas, Petőfi utca 2.

Képviselője: dr. Dominó-Lőrincz Éva

A Hidasi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány célja az óvodában folyó nevelés anyagi támogatásával a minőségi munka érdekében a működési feltételek javítása, tárgyi eszközök beszerzése, berendezések korszerűsítése a gyerekek képességeinek sokoldalú fejlesztéséhez anyagi feltételeink megteremtése, a közösségi rendezvények támogatása. A német nemzetiségi, kulturális hagyományainak, tárgyi és szellemi kincseinek megőrzése. A sajátos nevelési igényű gyermekeink beilleszkedésének, fejlődésének elősegítése érdekében tárgyi feltételeink bővítése.

E célok elérése érdekében feladatai:
• - az óvodában folyó nevelés szakmai céljai megvalósításának támogatása,
• - az óvodai nevelés hatékonyságának, minőségének növelése, az ehhez szükséges tárgyi eszközök beszerzése és működési feltételek javítása, továbbfejlesztése, berendezések korszerűsítése,
• Az óvodába járó gyermekek értelmi fejlődésének elősegítése
• - a kulturális, hagyományőrző és nemzetiségi tevékenység segítése, támogatása.
• - a szabadidő hasznos, kulturált eltöltésére nevelő közösségi programok támogatása,
• - a közösségfejlesztést elősegítő programok; sport, szabadidős és művészeti rendezvények, csoportkirándulások, támogatása,
• - az óvoda külföldi kapcsolatainak támogatása,
• - a gyerekek optimális fejlődését szolgáló pályázatokhoz – szükség szerint önerő biztosítása
• - a sajátos nevelési igényű gyermekeink fejlődésének és beilleszkedésének elősegítése
• - a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásának támogatása.

Köszönjük a támogatást!

Az Alapítvány Kuratóriuma